Desktop app

Tidrapportering desktop har stöd för allt du behöver göra när det gäller kunder, fakturor, löneunderlag, tidrapportering mm
Längst upp har du en meny över alla funktioner och nästan alla funktioner är uppbyggda på samma sätt, men ett formulär och en lista för att göra den väldigt enkelt att lära sig och känna igen sig oavsett vilken funktion man jobbar i.
När du öppnat en applikation så finns den kvar och visas som aktiva applikationer i en flik, du kan stänga en flik när den inte behövs.

Showing all 7 results